معماری www nbpars.ir 09128380245

سلام این وبلاگ زیر مجموعه نقش برتر است آدرس سایت اصلی nbpars.ir شماره تماس 09128380245
برای خرید هر محصول روی لینک آن کلیک و پس از پرداخت بلافاصله دانلود کنید

  • ۰
  • ۰
دانلود,پی دی اف جزوه مصالح ساختمانی و مجموعه تست,pdf

تاریخ ایجاد 19/10/2018 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 246   قیمت: 6300 تومان     تعدادمشاهده  1


دانلود,پی دی اف جزوه مصالح ساختمانی و مجموعه تست,pdf
 
 
جزوه مصالح ساختمانی و مجموعه تست
 
تاریخچه:سال هاست که ایرانیان ساروج را به عنوان یک ملات آبی می شناسند و در ساخت تخت جمشید از آن بهره
 
بردند. تا زمانیکه رومیان ۲۰۰۰ سال پیش اقدام به ساخت پانتئون (۲۷ سال قبل از میلاد) نمودند، آنان از ترکیب نوعی
 
خاکستر با آهک شکفته ماده ای مشابه سیمان امروزی بدست آوردند که در برابر عوامل جوی بسیار مقاوم بود.
 
سیمان از لغت سمنتوم رومی گرفته شده است. همین کار را یونانیان با خاک سانترین و در شمال اروپا با تراس و آهک
 
شکفته انجام دادند.
 
سیمان به شکل امروز خود توسط یک بنای انگلیسی به نام«ژوزف آسپیرین» در سال ۱۸۲۴ م از اختلاط و پختن آهک و
 
خاک رس در حرارت بالا و آسیاب کردن آن حاصل و به عنوان آهک آبی به نام سیمان پرتلند ثبت گردید.
 
این محصول به علّت شباهت با سنگ های ناحیه پرتلند در انگلستان، سیمان پرتلند نام گرفت. این ماده امروزه به عنوان
 
مصالح پایه در عموم ساختمانها به مصرف می رسد.
 
سیمان: پودر ریز و چسبنده ای است به رنگ طوسی متمایل به سبز که از اختلاط و همگن نمودن آهک و خاک رس به
 
نسبت سه به یک یا چهار به یک و حرارت دادن به آنها حاصل می شود.
 
این ماده پس از ترکیب با آب خاصیت چسبندگی پیدا می کند که به عنوان یکی از مصالح چسبنده ی آبی (هیدرولیک)
 
که در آب و هوا سخت می شود.
 
و در ساخت بتن و ملات های مختلف سیمانی به مصرف می رسد.
 
v مراحل ساخت سیمان به ترتیب زیر می باشد:
 
تهیه مواد اولیه← خرد کردن و آسیاب کردن مواد اولیه ← ترکیب مواد اولیه ← پخت مواد اولیه ← آسیاب کردن
 
کلینکر و افزودن سنگ گچ ←بسته بندی سیمان
 
مرحله اول (تهیه مواد اولیه): مواد اولیه ساخت سیمان آهک و خاک رس می باشد که با نسبت ۴ : ۱ یا ۳ : ۱ ترکیب
 
می شوند، این مواد حاوی کانی های گوناگونی به شرح زیر می باشد:
 
۱٫ آهک (cao): ماده اصلی ساخت سیمان می باشد که حدود ۶۷ تا ۶۰ درصد (متوسط ۶۳%) وزن سیمان را به خود
 
اختصاص می دهد.
 
چنانچه آهک در سیمان به صورت ترکیب در آمده باشد، سیلیکات کلسیم سیمان افزایش یافته و مقاومت اولیه سیمان
 
در برابر آب دریا و آب های سولفات دار بالا می رود و حرارت زایی سیمان به هنگام ترکیب با آب نیز افزایش
 
می یابد.
 
? نکته: وجود آهک آزاد بیش از اندازه در ملات موجب مکش آب ملات پس از گیرش و شکفته شدن آهک می شود
 
که این امر ترکیدن ملات را در پی خواهد داشت.
 
مجموعه تست
 
دروس فنی ساختمان
 
۳۱٫ انتقال حرارت از یک جداره به چه عواملی بستگی دارد؟
 
۱) جنس جداره و دمای متوسط جداره و مساحت جداره
 
۲) ضخامت جداره، مساحت جدار و اختلاف دمای داخل و خارج
 
۳) اختلاف دما، مساحت و جرم حجمی جداره
 
۴) ضریب هدایت حرارتی کلی جداره، مساحت جداره، اختلاف دمای دو طرف جداره
 
۳۲٫ در سامانههای غیرفعال اقلیمهای سرد مصالح دیوار بایـد، ظرفیـت حرارتـی ………. و چگـالی …………..
 
داشته باشند.
 
۱) بالا- پائین ۲) بالا- زیاد ۳) پائین- بالا ۴) پائین- پائین
 
زبان عمومی و تخصصی
 
Part A: Vocabulary
 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each
 
sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.
 
۱٫ The new economic policies threaten to ……….. the health care system.
 
۱) denote 2) trigger 3) assimilate 4) undermine
 
۲٫ The map clearly ………. the boundary between Turkey and Iraq.
 
۱) intrudes 2) conducts 3) delineates 4) withdraws
 
۳٫ A rise in interest rate and inflation would severely ………. economic growth.
 
۱) retard 2) depart 3) predispose 4) mistreat
 
دروس تاریخ و مبانی نظری
 
۶۱٫ پلکان به عنوان یک عنصر شاخص فضایی، در معماری کدام دورههای زیر مطرح بوده است؟
 
۱) ایران ساسانی و یونان باستان ۲) ایران هخامنشی و روم باستان
 
۳) مصر باستان و روم باستان ۴) یونان باستان و مصر باستان
 
۶۲٫ مهمترین اصل در طراحی معابد تدفینی مصری کدام است؟ تکیه بر ……………..
 
۱) تقارن محض و مرکز گرایی ۲) محور طولی و جهت
 
۳) حضور همسان محور طولی و عرضی ۴) محور طولی بدون تأکید بر جهت
 
۶۳٫ الگوی «ماندالا»یی در طراحی معابد و شهرهای کدام فرهنگ یا تمدن زیر وجود داشته باشد؟
 
۱) بودایی ۲) بینالنهرین ۳) سند ۴) هندویی
 
۶۴٫ در سیر معماری بودایی از هند به ژاپن «استوپا» به کدام بنا در مجموعه معابد تبدیل میشود؟
 
۱) پاگودا ۲) هی سای شی ۳) کوندو ۴) چایتیا
 
درک عمومی منظر
 
۱۱۱٫ کدام یک از درختان زیر از نظر قابلیت واکاری و هرس و پیوند مناسبترند؟
 
۱) توت ۲) کاج ۳) نخل ۴) هیچکدام
 
۳٫ کدام یک از مصالح زیر برای کفسازی محوطهها در نقاط گرم و خشک مناسبتر است؟
 
۱) آسفالت ۲) آجر ۳) سنگ ۴) بتنی
 
۱۱۴٫ با توجه به مفاهیم آبشناسی و در ارتباط با فرسایش، توانایی آب در جابجا کردن آبرفت بیشتر بسـتگی
 
به کدام مورد دارد؟
 
۱) پهنای رودخانه ۲) سرعت آب ۳) غلظت آب ۴) موقعیت رودخانه
 
پاسخنامه تشریحی
 
زبان عمومی و تخصصی
 
۱٫ گزینه «۴» صحیح است.
 
پاسخ تشریحی:
 
سیاستهای جدید اقتصادی تهدید به تضعیف ساختن سیستم محافظت سلامتی شدهاند.
 
denote (1 نشان دادن، وکالت کردن بر، معنی دادن، اشاره داشتن بر
 
Trigger (2 آغازگر، مقدمه، جرقه، به کار انداختن، عامل ………. شدن trigger sth off
 
assimilate (3 (غذا) جذب کردن، (فکر، دانش، مهاجر و…) جذب کردن، پذیرفتن، شبیه ساختن، همانند کردن
 
Undermine (4 تصعیف کردن، متزلزل ساختن، تحلیل بردن، زیر پای ……….. را خالی کردن
 
فهرست مطالب
 
نواع کوره های سیمان پزی :…………………………………………………………………………………………………..۱۲
 
مواد اولیه سیمان پس از پخت : ……………………………………………………………………………………………….۱۳
 
خصوصیات فیزیکی و مکانیکی ترکیب های سیمانی :………………………………………………………………………….۱۸
 
آزمایش های سیمان: ………………………………………………………………………………………………………….۲۷
 
تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………………….۳۰
 
شناخت اجزای تشکیل دهنده بتن و ویژگی های آنها ………………………………………………………………………….۳۱
 
ویژگی سنگدانه های طبیعی : …………………………………………………………………………………………………۳۳
 
تأثیر سنگدانه های طبیعی بر بتن تولیدی : ……………………………………………………………………………………۳۳
 
ویژگی های سنگدانه های مصنوعی :…………………………………………………………………………………………..۳۳
 
تأثیر سنگدانه های مصنوعی بر بتن تولیدی : ………………………………………………………………………………….۳۴
 
آب مخلوط در بتن : …………………………………………………………………………………………………………..۳۴
 
مشخص شدن مقدار آب : ……………………………………………………………………………………………………..۳۷
 
خواص بتن: ……………………………………………………………………………………………………………………۳۷
 
پاسخنامه تشریحی……………………………………………………………………………………………………. ۸۳
 
بخار سدیم: …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷
 
مجموعه تست………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹
 
پاسخنامه تشریحی …………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۵


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود,پی دی اف جزوه مصالح ساختمانی و مجموعه تست,pdf , , ,جزوه مصالح ساختمانی و مجموعه تست , ,تاریخچه:سال هاست که ایرانیان ساروج را به عنوان یک ملات آبی می شناسند و در ساخت تخت جمشید از آن بهره , ,بردند. تا زمانیکه رومیان ۲۰۰۰ سال پیش اقدام به ساخت پانتئون (۲۷ سال قبل از میلاد) نمودند، آنان از ترکیب,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی اکو پارک ، Echo Park
پاورپوینت بررسی حفاظت ساختمان دربرابر حریق با کناف
پاورپوینت بررسی معماری دیوارهای کامپوزیت
پاورپوینت بررسی نانو تکنولوژی و کاربردهای آن در صنعت ساختمان
پاورپوینت بررسی آجر پایه سنگ یا شیل ، shale brick
بررسی ماهیت لعاب و انواع آن
پاورپوینت بررسی دیوارهای کناف
بررسی چوب در صنعت معماری
پاورپوینت بررسی مصالح ساختمانی گچ
بررسی تولید سیمان
پاورپوینت بررسی تاریخچه جهانی آجر
بررسی مصالح سقف های شیب دار
پاورپوینت بررسی مصالح نوین ساختمانی
پاورپوینت بررسی فولاد و آلومینیوم
پاورپوینت بررسی فرآورده‌های نوین گچی و روش‌های اجرای آنها
دانلود, بررسی سقف پیش تنیده CCL, پاورپوینت
دانلود, بررسی اجرای سقف کوبیاکس, پاورپوینت
دانلود, بررسی انواع سقف های بتنی کرومیت-کمپوزیت-متال دک-کوبیاکس, پاورپوینت
دانلود, بررسی انواع درب در ساختمان, پاورپوینت
دانلود, بررسی سقف‌ کامپوزیت عرشه فولادی, پاورپوینت


  • ۹۷/۰۷/۲۷
  • safaii safaii

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی